"Felix" d.o.o.
Radno vrijeme od 00,00 do 24,00 sati.
vl. Zvonimir Zmaić

Kontakt :

Fiksni : 00 387 (0) 31 761 329
Tel./Fax : 00 387 (0) 31 762 039
Telefon : 00 387 (0) 63 340 326
Veleprodaja : 00 387 (0) 63 360 108

E-mail : felixdoo1@gmail.com

Možete nas pronaći-Ul.Titova 148 , 76290 Odžak